Curs
Descripció
Modalitat
Preu
Durada
Curs en aigua i salut als països de baixa renda
Exposar la problemàtica sanitària de l'àmbit rural als països tropicals des d'un punt de vista pràctic, per a dur a terme (amb les tecnologies adients) les obres necessàries de captació, sanejament i distribució d'aigües, així com la disposició sanitària d'excretes i de sanejament ambiental
Presencial (Barcelona)
UAB

250€
1 any acadèmic
Manipulador d'aliments
Obtenir la formació obligatòria en matèria de manipulació d'aliments segons R.D 202/2000. L'alumne haurà de conèixer les normes d'higiene correctes garantint la seguretat i la salubritat dels productes alimentaris.
Presencial
Informació del curs
Subvencionat per a treballadors en actiu
10 hores
Manteniment higienicosanitari d'instalacions amb risc davant la legionel·la

Adquirir el coneixement adequat de la legislació de l'aplicació directa sobre la prevenció i control de la legionelosi (R.D. 865/2003), i la normativa associada, referent a substàncies i preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides, instal·lacions de risc relacionades i abocaments industrials.
Presencial
Informació
Subvencionat per a treballadors en actiu
25 hores
Tècnic en tractament d'aigües i depuració
Aquest curs intenta donar una aproximació sobre l'essència i fonaments del tractament i depuració de les aigües, tant d'origen residual com pel seu ús en abastiments públics, els conceptes generals que regeixen aquesta matèria, així com també les principals eines que poden utilitzar-se per la consecució dels objectius que es plantegin a cada cas.
A distància/Online
EUDE - Escuela Europea de Dirección y Empresa
Subvenció de 55% aturats i 50 % treballadors
150 hores
Tècnic en gestió de residus: urbans, especials i industrials
EUDE conscient del problema de contaminació
d'aigües i sòls, ha elaborat un programa especialitzat en la matèria amb l'objectiu de formar a tots aquells interessats en orientar la seva carrera professional a un dels sectors més demanats en l'actualitat. A més es tractarà de proporcionar els coneixements essencials sobre la caracterització, producció, recollida, transport, tractaments, legislació, etc. de residus en tot el seu ampli espectre, formant així, professionals especialitzats en la gestió i tractament de residus, tant en l'àmbit de l'empresa com de l'administració pública.

A distància/Online
EUDE- Escuela Europea de Dirección y Empresa

A consultar
130 hores