Nom

Resum
Universitats que imparteixen
Nota de tall CFGS
Titulació adquirida
Web
Arts i disseny

2. Facultat de Ciències de l'Educació
3. Facultat d'Educació i Psicologia
4.
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona
5. Escola Universitària d'Educació Social
6.
Facultat d'Educació
Des de 7.47 fins a 8.49
Graduat en Educació social
www.ub.edu/pedagogia
Fisioteràpia.
Promoció de la salut funcional de la persona
1. Escola Universitària de Ciències de la Salut
2. Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia Gimbernat
3. Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí
4. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus
5. Escola Universitària d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna
6. Escola Universitària de Ciències de la Salut

7. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Des de 5.00 fins a 7.66
Graduat en Fisioteràpia
www.fub.edu
Logopèdia.
La logopèdia és l'estudi científic dels trastorns del llenguatge i de la comunicació per a la seva prevenció, la seva avaluació i el seu tractament.
1. Escola Universitària de Ciències de la Salut (P)
2. Facultat de Psicologia (P)
3. Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)

Des de 5.00 fins a 7.46
Graduat en Logopèdia
http://www.fub.edu/

Mestre, especialitat de llengua estrangera.
El mestre de llengua estrangera és la persona encarregada d'impartir l'assignatura d'anglès i/o de francès a l'ensenyament primari.
Facultat de Formació del Professorat (P)
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat d'Educació i Psicologia (P)
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona (P)
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)
Facultat d'Educació

Des de 6.58 fins a 7.58
Mestre, de llengua estrangera.
www.ub.edu/fprofessorat
Mestre, especialitat d'educació especial.
El mestre de educacio especial és la persona encarregada de l'educació de les persones que per les seves característiques individuals necessiten una atenció personalitzada i individualitzada sigui en sí d'un centre educatiu ordinari i/o especialitzat..
Facultat de Formació del Professorat (P)
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat d'Educació i Psicologia (P)
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona (P)
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)
Facultat d'Educació
Des de 6.58 fins a 7.58
Mestre, d'educació especial.
http://www.gencat.cat/educacio
Mestre, especialitat d'educació física.
El mestre de educacio fisica és la persona encarregada d'impartir d’educacio fisica a l'ensenyament primari.
Facultat de Formació del Professorat (P)
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat d'Educació i Psicologia (P)
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona (P)
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)
Facultat d'Educació
Des de 6.58 fins a 7.58
Mestre d'educació física.
Mestre, especialitat d'educació infantil.
El mestre d’educacio infantil és la persona encarregada de l’educació dels nen i nenes en edat preescolar.
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat d'Educació i Psicologia (P)
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona (P)
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)
Facultat d'Educació
Des de 6.58 fins a 8.59
Mestre d'educació infantil.
Mestre, especialitat d'educació musical.
El mestre d’educació especial és la persona encarregada d'impartir l'assignatura de música l'ensenyament primari.
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat de Formació del Professorat (P)

Des de 6.58 fins a 7.58
Mestre d'educació musical.
Mestre, especialitat d'educació primària.
El mestre d’educació primaria és la persona encarregada d'impartir l'ensenyament primari.
Facultat de Formació del Professorat (P)
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat de Ciències de l'Educació (P)
Facultat d'Educació i Psicologia (P)
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona (P)
Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)
Facultat d'Educació
Des de 6.58 fins a 7.58
Mestre d'educació primària.
Teràpia ocupacional.
La funció del terapeuta ocupacional és avaluar l’ocupació significativa i l’acompliment ocupacional amb finalitats de prevenció i/o terapèutiques.
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Universidad de Vic (UdV)
Universitat de Barcelona (UB)

6.23
Graduat en terapia ocupacional
Web
Treball social.
El treball social promou el benestar d'individus, grups i comunitats, facilita la cohesió social en períodes de canvi i dóna suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat
Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
Universitat de Barcelona (UB)

5.85
graduat en treball social
Web

........................GRAUS.........................

........UNIVERSITATS............

..NOTES DE TALL.

..NOMBRE DE PLACES..

Biologia

UB
UAB
UdG
UVic
6.75
6.91
5.00

100

Biologia Ambiental

UAB
7.23
60

Bioquímica

UAB
UB
URV
6.70
6.02
6.81
60

Biotecnologia

UAB
UB
URV
UdG
UdL
UVic
6.80
6.50
6.44
6.61
5.91
5.00
80

Ciències Biomèdiques

UAB
UB
8.17
7.94
60

Genètica

UAB
7.58
60

Microbiologia

UAB
7.69
60

Ciències Ambientals

UB
UAB
UdG
UVic
6.78
6.96
6.63
5.00

80

Estadística Aplicada

UAB
UB-UPC
5.00
5.00
50

Física

UAB
UB
5.00
5.00
80

Física + Matemàtiques

UAB
5.00
10

Geologia

UAB
UB
5.00
5.00
60

Matemàtiques

UAB
UB
5.00
5.00
80

Nanociències i Nanotecnologies

UAB

60

Química

UAB
UB
UdG
URV
5.00
5.00
5.00
5.00
120

Ciència i Tecnologia dels Aliments

UAB
UB
UVic
-
-
60

Fisioteràpia

UAB (St.cugat del V.)
UAB (Manresa)
UVic
UdG
URV
5.00
5.00
6.36
7.78
5.00
160
240

Infermeria

UAB
UB
URV
UVic
UdG
7.90
90

Logopèdia

UAB
6.41
80

Medicina

UAB
UB
URV
UdG
8.73
320

Podologia

UAB
UB
5.00
50

Psicologia

UAB
URV
UB
UVic
UdG
7.77
380

Veterinària

UAB
7.51
130

Teràpia Ocupacional

UAB
UVic
6.79
5.00
80