Què és una oposició?
Normalment, s’entén com a oposició la forma de selecció de personal que fa servir l’administració per cobrir les places de personal funcionari, laboral i interí. En funció del tipus de convocatòria de la qual es tracti, la plaça que es convoca pot ser ocupada amb caràcter indefinit, interinament o temporalment.


Com puc saber a quines oposicions presentar-me amb els estudis que tinc?
Depenent de l’oposició, s’exigeix una titulació concreta, un nivell mínim de titulació o bé una titulació no prevista en el sistema educatiu, a partir dels diferents grups establerts:
Grup A:
Subgrup A1: Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte (anterior Grup A)
Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Grup B :
Títol de tècnic superior
Grup C:
Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Agrupacions professionals
Titulacions no previstes en el sistema educatiu i/o certificat d’escolaritat (anterior Grup E)
· Amb la titulació obtinguda després d'haver cursat el cicle de grau superior de salut ambiental pertany al grup de titulació C1
On puc trobar o aconseguir el temari?

Cal diferenciar entre llista de temes i el contingut d’aquests. La llista de temes està formada pels títols dels temes que es publiquen als butlletins oficials. Tanmateix, el contingut dels temes no es publica als butlletins oficials. Normalment, el temari consta de dues parts: la part general, sobre normativa general (Constitució espanyola, Estatut d’autonomia de Catalunya, funció pública, etc.), i la part específica, relacionada amb les funcions del lloc de treball.Tècnic especialista de medi ambient
Capacita per dur a terme les operacions d’inspecció per identificar, controlar, vigilar, avaluar i, si escau, corregir els factors de risc ambiental per a la salut, i desenvolupar programes d’educació i promoció de la salut de les persones en la seva interacció amb el medi ambient.

Exemple de borsa de treball de places de Tècnic auxiliar (salut ambiental)
En l’any 2009 l’agència de Salut Pública de Barcelona, va fer unes convocatòries per una borsa de treball amb la categoria de TÈCNIC AUXILIAR DEL GRUP C1 (SALUT AMBIENTAL) Les persones que van voler fer part d’aquesta convocatòria van tenir que presentar-se,en el Registre General de l’agència de Salut Pública, el Registre General de l’ajuntament de Barcelona o en els registres dels districtes municipals o en el Registre del Departament de Salut, una instància segons el model que va sortir publicat.

AMB LA TEVA TITULACIÓ POTS OBTAR A LES SEGUENTES OPOSICIONS:


Oposició
Estudis
Edat
Nacionalitat
(espanyola /europea)

Altres
Administratiu generalitat de Catalunya
batx/CFGS
18 anys
Espanyola/Europea
Capacitat física i psíquica per realitzar aquesta tasca
Administratiu institut català de la salut
Batx o equivalent
18 anys
Espanyola/Europea

Administratiu de corporacions locals
Batx/ CFGS o equivalent
16 anys
Espanyola/Europea
Capacitat física i psíquica per realitzar aquesta tasca
Agent rural de la Generalitat de Catalunya
GE/ CFGM
18 a 55 anys
Espanyola/Europea
Carnet de Conduir classe B
Capacitat física i psíquica per realitzar aquesta tasca

Auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Barcelona
ESO/GE/CFGM o equivalent
16 anys o no haver fet 56 anys
Espanyola/Europea

Auxiliar administratiu de la Diputació de Barcelona
GE/ESO/BATX/CFGM o CFGS
16 anys
Espanyola/Europea
Capacitat física i psíquica per realitzar aquesta tasca
Auxiliar administratiu universitat de Barcelona
GE/ESO/BATX/CFGM
18 anys
Espanyola/Europea
Capacitat física i psíquica per realitzar aquesta tasca
Auxiliar administratiu de Corporacions locals
GE/CFGM
18 anys
Espanyola/Europea
Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
Auxiliar administratiu de l'estat
GE/BATX o CFGM
16 anys
Espanyola/Europea
Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
Auxiliar administratiu de l'ICS
GE/CFGM/CFGS
18 anys
Espanyola/Europea
Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
Auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya
GE/CFGM/CFGS
16 anys
Espanyola/Europea
Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
Bombers de Ajuntament de Barcelona
GE/CFGM
18 a 33 anys
Espanyola/Europea
· Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca ,
· Carnet de conduir C ,
· Alçada 1,60 a 1,95 ,
· Certificat medic

Bombers de la Generalitat de Catalunya
GE/CFGM
18 a 35 anys
Espanyola/Europea
· Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
· Carnet de conduir C ,
· Alçada 1,60 a 1,95
,
Agent de justicia
GE
18 anys
Espanyola/Europea
Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
Auxiliar de justicia
BATX o equivalent
18 anys
Espanyola/Europea
· Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
· No tenir antecedents penals

Guardia Civil
GE/CFGM
18 a 30 anys
Espanyola/Europea
· Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
· Alçada 1,65 homes i 1,60 dones
· Carnet de conduir B
· No tenir antecedents penals

Mossos d'esquadra
GE o CFGM
18 a 35 anys
Espanyola
· Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
· Carnet de conduir B
· Certificat mèdic

Personal subaltern i de servei
CE o GE
18 i en alguns casos fins a 5% anys
Espanyola/Europea
Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca
coneixement de llengua oficial de la CCAA

Policia local
BATX/CFGM
18 a 46 anys
Espanyola
Alçada 1,65 dones i 1,70 homes
carnet de conduir A,B i BTP

Policía nacional
GE/CFGM
81 a 30 anys

Posesió del carnet A,B i BTP
Nacionalitat espanyola
Tecnic auxiliar d’informatica de l’estat
BATX
18 a 55 anys

Nacionalitat europea
Sense antecedents penals

Capacitat fisica i psiquica per realitzar aquesta tasca

Tècnics especialistes serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya
BATX/CFGS o equivalent
18 i maxima no superar l’edat de jubilació forçosa

Nacionalitat espanyola
Sense antecedents penals
Capacitat física i psíquica per a realitzar aquesta feina

Zeladors de l’ Institut Català de la Salut
Estudis primaris
18 i màxima no superar l’edat de jubilació forçosa

Tindre coneixements de la llengua catalana
Nacionalitat Espanyola o EuropeaENLLAÇOS D´INTERÉS


www.InstitutAccess.com
www20.gencat.cat/portal/site/Educacio
www.doceos.com/oposicion-butlleti_oficial_de_la_provincia_de_barcelona_num-i26436.htm
www.boe.es
www.oposiciones.de

Oposiciones.Xenium.es

[[http://www.diba.cat/cido/temp/dogc-2009-04-20090406-09092018.pdf ]]