A continuació ennumerem les sortides professionals que genera el Cicle Formatiu de Grau Superior de Salut Ambiental :

 • Tècnic/a en salut ambiental.
 • Tècnic/a en control d'aigües de consum.
 • Tècnic/a en contaminació atmosfèrica.
 • Tècnic/a en gestió de residus.

A on treballaràs?

 • Vigilància i control de qualitat de les aigües potables de consum públic.
  • Empreses relacionades amb aquesta tasca:
   • Aigües de Barcelona:
    • S’encarrega de distribuir el cicle de l’aigua a nivell urbà per tal d’acabar servint com a subministrament d’aigua potable als habitatges, empreses, locals, fonts públiques...
   • Sorea:
    • En aigua potable, gestionen la captació, el tractament, el control de qualitat, el transport i la distribució. Presten un servei permanent i una atenció personalitzada per a cada ajuntament.
    • En sanejament, gestionen la recollida d'aigua residual i/o pluvial, el transport, la depuració i la seva reutilització.
   • ACA (Agència Catalana de L’aigua):
    • Aquesta empresa s'encarrega de la gestió de l'aigua i està implantant diverses mesures de gestió destinades a:
     • Prevenir les afeccions ambientals en origen.
     • Ordenar els comportaments (estalvi).
     • Gestionar el recurs i la demanda (reutilització), donant a cada tipus d’aigua l’ús més adequat.
     • Garantir l’accés de tots els ciutadans a l’aigua en la quantitat i la qualitat adequades.

 • Vigilància i control de qualitat a les plantes envasadores d'aigua embotellada:

 • Vigilància i control de les aigües de bany (piscines):


 • Empreses privades de tractament de l'aigua i contaminació atmosfèrica:
  • Empreses relacionades amb aquesta tasca:

 • Laboratoris d'investigació i control epidemiològic
  • Empreses relacionades amb aquesta tasca:
   • Iluroplagas
    • Els serveis que ofereix aquesta empresa són desinfecció, desinsectació, desratització, tractament de fusta, tractament de coloms i tractament de insectes.
   • Vilaplag
    • Els serveis que ofereix aquesta empresa són desinfecció, desinsectació, desratització, síndrome de noé, síndrome de diógenes i limpieza tècniques.
   • Ibertrac
    • Els serveis que ofereix aquesta empresa són tècniques contra les següents plagues; coloms, paneroles, tèrmits, carcoma i rates.
  • Empresa relacionada amb l'educació ambiental:
   • La vola
    • Com a empresa de serveis per a la sostenibilitat porten a terme els treballs des d’una òptica sostenible, tenint en compte els aspectes ambientals, socials i econòmics.
    • Els serveis que ofereixen estan disposats en:
     • Àrea de comunicació (campanyes ambientals, ecoespais, etc).
     • Àrea de enginyeria (energies renovables, projectes d'instal·lacions, etc).
     • Àrea de consultoria (sosteniblitat dels municipis, mobilitat, etc).
     • Àrea de educació (tallers, programes, etc).

Ofertes de treball públic:

Les ofertes de treball públic relacionades amb aquest sector, les pots consultar fent clik a l'enllaç Oposicions.

Informació adicional:

Model de Currículum Vitae:


Preguntes freqüents en una entrevista de treball: