Recent Changes

Friday, April 16

 1. page Graus edited ... graduat en treball social Web ........................GRAUS......................... ..…
  ...
  graduat en treball social
  Web
  ........................GRAUS.........................
  ........UNIVERSITATS............
  ..NOTES DE TALL.
  ..NOMBRE DE PLACES..
  Biologia
  UB
  UAB
  UdG
  UVic
  6.75
  6.91
  5.00
  100
  Biologia Ambiental
  UAB
  7.23
  60
  Bioquímica
  UAB
  UB
  URV
  6.70
  6.02
  6.81
  60
  Biotecnologia
  UAB
  UB
  URV
  UdG
  UdL
  UVic
  6.80
  6.50
  6.44
  6.61
  5.91
  5.00
  80
  Ciències Biomèdiques
  UAB
  UB
  8.17
  7.94
  60
  Genètica
  UAB
  7.58
  60
  Microbiologia
  UAB
  7.69
  60
  Ciències Ambientals
  UB
  UAB
  UdG
  UVic
  6.78
  6.96
  6.63
  5.00
  80
  Estadística Aplicada
  UAB
  UB-UPC
  5.00
  5.00
  50
  Física
  UAB
  UB
  5.00
  5.00
  80
  Física + Matemàtiques
  UAB
  5.00
  10
  Geologia
  UAB
  UB
  5.00
  5.00
  60
  Matemàtiques
  UAB
  UB
  5.00
  5.00
  80
  Nanociències i Nanotecnologies
  UAB
  60
  Química
  UAB
  UB
  UdG
  URV
  5.00
  5.00
  5.00
  5.00
  120
  Ciència i Tecnologia dels Aliments
  UAB
  UB
  UVic
  -
  -
  60
  Fisioteràpia
  UAB (St.cugat del V.)
  UAB (Manresa)
  UVic
  UdG
  URV
  5.00
  5.00
  6.36
  7.78
  5.00
  160
  240
  Infermeria
  UAB
  UB
  URV
  UVic
  UdG
  7.90
  90
  Logopèdia
  UAB
  6.41
  80
  Medicina
  UAB
  UB
  URV
  UdG
  8.73
  320
  Podologia
  UAB
  UB
  5.00
  50
  Psicologia
  UAB
  URV
  UB
  UVic
  UdG
  7.77
  380
  Veterinària
  UAB
  7.51
  130
  Teràpia Ocupacional
  UAB
  UVic
  6.79
  5.00
  80

  (view changes)
  11:04 am
 2. page Graus edited {TAULA DE GRAUS.doc} Nom Resum ... Web Arts i disseny ... de l'Educació 3. 3. …
  {TAULA DE GRAUS.doc}
  Nom
  Resum
  ...
  Web
  Arts i disseny
  ...
  de l'Educació
  3.

  3.
  Facultat d'Educació i Psicologia
  4.

  4.
  Facultat de
  ...
  de Tarragona
  5.

  5.
  Escola Universitària d'Educació Social
  6.

  6.
  Facultat d'Educació
  Des de 7.47 fins a 8.49
  Graduat en Educació social
  www.ub.edu/pedagogia
  Fisioteràpia.
  Promoció de la salut funcional de la persona
  ...
  la Salut
  2.

  2.
  Escola Universitària
  ...
  Fisioteràpia Gimbernat
  3.

  3.
  Escola Universitària
  ...
  Fisioteràpia Garbí
  4.

  4.
  Facultat de
  ...
  de Reus
  5.

  5.
  Escola Universitària
  ...
  Nutrició Blanquerna
  6. Escola Universitària de Ciències de la Salut
  ...
  la Salut
  Des de 5.00 fins a 7.66
  Graduat en Fisioteràpia
  www.fub.edu
  Logopèdia.
  ...
  seu tractament.
  1.

  1.
  Escola Universitària
  ...
  Salut (P)
  2.

  2.
  Facultat de Psicologia (P)
  3. Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)
  Des de 5.00 fins a 7.46
  Graduat en Logopèdia
  http://www.fub.edu/
  Mestre, especialitat de llengua estrangera.
  ...
  l'ensenyament primari.
  Facultat de Formació del Professorat (P)
  Facultat de Ciències de l'Educació (P)
  ...
  Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona (P)
  Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)
  Facultat d'Educació
  Des

  Des
  de 6.58
  ...
  a 7.58
  Mestre, de llengua estrangera.
  www.ub.edu/fprofessorat
  Mestre, especialitat d'educació especial.
  ...
  i/o especialitzat..
  Facultat de Formació del Professorat (P)
  Facultat de Ciències de l'Educació (P)
  ...
  Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona (P)
  Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)
  Facultat d'Educació
  Des

  Des
  de 6.58
  ...
  a 7.58
  Mestre, d'educació especial.
  http://www.gencat.cat/educacio
  Mestre, especialitat d'educació física.
  ...
  l'ensenyament primari.
  Facultat de Formació del Professorat (P)
  Facultat de Ciències de l'Educació (P)
  ...
  Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de Tarragona (P)
  Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (P)
  Facultat d'Educació
  Des

  Des
  de 6.58
  ...
  a 7.58
  Mestre d'educació física.
  Mestre, especialitat d'educació infantil.
  ...
  edat preescolar.
  Facultat de Ciències de l'Educació (P)
  Facultat de Ciències de l'Educació (P)
  ...
  Mestre d'educació infantil.
  Mestre, especialitat d'educació musical.
  ...
  l'ensenyament primari.
  Facultat

  Facultat
  de Ciències
  ...
  l'Educació (P)
  Facultat de Formació del Professorat (P)
  ...
  a 7.58
  Mestre d'educació musical.
  Mestre, especialitat d'educació primària.
  ...
  l'ensenyament primari.
  Facultat de Formació del Professorat (P)
  Facultat de Ciències de l'Educació (P)
  ...
  Teràpia ocupacional.
  La funció del terapeuta ocupacional és avaluar l’ocupació significativa i l’acompliment ocupacional amb finalitats de prevenció i/o terapèutiques.
  ...
  Barcelona (UAB)
  Universidad

  Universidad
  de Vic (UdV)
  Universitat de Barcelona (UB)
  6.23
  ...
  Treball social.
  El treball social promou el benestar d'individus, grups i comunitats, facilita la cohesió social en períodes de canvi i dóna suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat
  ...
  de Lleida
  Facultat

  Facultat
  de Ciències
  ...
  de Tarragona
  Universitat de Barcelona (UB)
  5.85
  (view changes)
  10:38 am
 3. page home edited ... I de cara som així.... {IMG_6817.JPG} {IMG_6822.JPG} Gràcies L'elaboració de la wiki for…
  ...
  I de cara som així....
  {IMG_6817.JPG} {IMG_6822.JPG}
  GràciesL'elaboració de la wiki forma part d'un projecte formatiu anomenat Hort Digital, organitzat per Citilab (Cornellâ). Gràcies a tota
  I als alumnes gràcies i molta sort.... i salut, salut ambiental per tots!!!

  (view changes)
  10:27 am
 4. page Estudis homologats edited Carrera Resum Universitats on s’imparteix ... Convalidació Salut Ambiental Enginyeria de f…
  Carrera
  Resum
  Universitats on s’imparteix
  ...
  Convalidació Salut Ambiental
  Enginyeria de forests
  ...
  2 anys.
  Els/les enginyers/eres de forests són professionals formats tècnicament per a la gestió, el disseny i la innovació del medi rural forestal.
  UdL Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (P) (Lleida)
  ...
  5.00
  No
  ...
  explotacions forestals (*)(*)
  Durada 3 anys
  L’enginyer desenvolupa els coneixements científics i tècnics necessaris per a la conservació i aprofitament dels boscos i d'altres recursos naturals
  (view changes)
  10:24 am
 5. page Sortides professionals edited ... Tècnic/a en contaminació atmosfèrica. Tècnic/a en gestió de residus. ... on treballaràs? …
  ...
  Tècnic/a en contaminació atmosfèrica.
  Tècnic/a en gestió de residus.
  ...
  on treballaràs?
  Vigilància i control de qualitat de les aigües potables de consum públic.
  Empreses relacionades amb aquesta tasca:
  (view changes)
  10:22 am

Wednesday, April 14

 1. page home edited ... Aquests som nosaltres: {Nombres.jpg} D'esquenes som així: així... {clase.jpg} I de ca…
  ...
  Aquests som nosaltres:
  {Nombres.jpg}
  D'esquenes som així:així...
  {clase.jpg}
  I de cara som així....
  (view changes)
  4:50 am
 2. page home edited ... En la creació de la wiki han participat els alumnes de segon del CFGS de Salut Ambiental de l’…
  ...
  En la creació de la wiki han participat els alumnes de segon del CFGS de Salut Ambiental de l’institut Miquel Martí i Pol de Cornellà del Llobregat, durant el curs 2009-10.
  Aquests som nosaltres:
  I d'esquenes{Nombres.jpg}
  D'esquenes
  som així {Nombres.jpg} {clase.jpg}així:
  {clase.jpg}

  I de cara som així....
  {IMG_6817.JPG} {IMG_6822.JPG}
  (view changes)
  4:49 am
 3. page home edited ... En la creació de la wiki han participat els alumnes de segon del CFGS de Salut Ambiental de l’…
  ...
  En la creació de la wiki han participat els alumnes de segon del CFGS de Salut Ambiental de l’institut Miquel Martí i Pol de Cornellà del Llobregat, durant el curs 2009-10.
  Aquests som nosaltres:
  ...
  som així {Nombres.jpg} {Nombres.jpg} {clase.jpg}
  I de cara som així....
  {IMG_6817.JPG} {IMG_6822.JPG}
  (view changes)
  4:43 am
 4. page home edited ... En la creació de la wiki han participat els alumnes de segon del CFGS de Salut Ambiental de l’…
  ...
  En la creació de la wiki han participat els alumnes de segon del CFGS de Salut Ambiental de l’institut Miquel Martí i Pol de Cornellà del Llobregat, durant el curs 2009-10.
  Aquests som nosaltres:
  {Nombres.jpg} II d'esquenes som així... {clase.jpg}
  {IMG_6817.JPG} I
  així {Nombres.jpg} {clase.jpg}
  I
  de cara som així... {IMG_6822.JPG}així....
  {IMG_6817.JPG} {IMG_6822.JPG}

  Gràcies a tota la gent de l'Hort Digital ...per l'ajuda, la paciència, per tot.
  I als alumnes gràcies i molta sort.... i salut, salut ambiental per tots!!!
  (view changes)
  4:43 am

More